Breaking News

Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder

Czekamy na reakcję największej partii narodowo – katolickiej PiS.

 

 

Dwadzieœcia lat czekali anty Polacy i zastanawiali się jak usunšć Romana Dmowskiego z centrum miasta Warszawy.

 

W 1995 roku decyzjš Rady Warszawy rondo nazwano imieniem przywódcy przedwojennej Narodowej Demokracji – Romana Dmowskiego. Prawdopodobnie po wyborach samorzšdowych w 1994r. anty Polski  element nie posiadał zdecydowanej przewagi. Pomnik został odsłonięty w 2006r

 

Specjaliœci z Biura Projektów Rozwoju Warszawy proponujš likwidację ronda. W zamian powstałoby zwykłe skrzyżowanie. A więc kto jest inicjatorem pozbycia się R.Dmowskiego (?) Jacy to specjaliœci. Oto jeden z nich, główny pomysłodawca to Sławomir Monkiewicz z Biura Planowania Rozwoju Warszawy, a zarazem jeden z twórców nowej koncepcji. O tym informuje gazeta wyborcza

 

Szowinizm dotknšł ostatecznie pomnika R.Dmowskiego. Żydzi w ogóle nie chcieli dopuœcić do jego odsłonięcia, ostatecznie zgodzili się ustawić go w krzakach na znacznie obniżonym cokole przy placu Na Rozdrożu.

 

Należy przypomnieć, że przeciwko powstaniu pomnika protestowały prominentne żydowskie postacie w Polsce jak Marek  Edelman i inni…  Przeciwnicy pomnika R.Dmowskiego nie zgadzali się na wprowadzenie do polskiego panteonu człowieka, którego program polityczny według nich „opierał się na nienawiœci”. Przeciwnicy publicznie twierdzili, że „nazwisko Dmowskiego nierozerwalnie wišże się z ideologiš rasizmu, szowinizmu, egoizmu narodowego, a nade wszystko z antysemityzmem”.

 

Pomnik R. Dmowskiego z  inspiracji anty polskich grup był podpalany, oblewany farbš mimo, że stojšcy w krzakach jest prawie niezauważalny. Anty Polaków  drażni  bardzo Rondo im. Romana Dmowskiego znajdujšce się w centrum Warszawy, w najbardziej ruchliwym miejscu stolicy.

 

Częœć wejœć do podziemnego przejœcia zostanie zasypana, a zdecydowana większoœć ruchu pieszego będzie odbywała się na przejœciach naziemnych, upadnš polskie sklepy znajdujšce się w tym przejœciu.

Czy to tylko chodzi o pomnik, czy coœ więcej. Czy likwidacja drobnej polskiej przedsiębiorczoœci to zadanie priorytetowe warszawskiej anty polskiej  władzy w III-RP.

 

Adm.

W Warszawie cały czas trwa burzenie estakad, zasypywanie przejœć podziemnych, zwężanie ważnych tras” itd.,itp. Codziennie jesteœmy zasypywani nowymi pomysłami mędrców z ratusza. Czy ktoœ ma jeszcze wštpliwoœci, że rzšdzš tym miastem kretyni?! To co zrobiono ze Œwiętokrzyskš najlepiej œwiadczy o ich dyletanctwie. Pasaż Wiecha, plac Powstańców itd., nuda i upadek! Burzenie Smyków, Sezamów, uniwersamów Grochów, czyli miejsc œwietnie wkomponowanych w tkankę miasta i od dziesięcioleci służšcych mieszkańcom, to tym durniom wychodzi najlepiej,kieszenie pełne lewej kasy od deweloperów. Czego się nie dotknš jest tylko gorzej!

Share Article: